چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۱:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۱۴۹۱
كسب موفقیت برای دانشگاه علوم پزشكی البرز
کسب رتبه نخست تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در دانشگاه های سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو  – مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز توانست حداکثر امتیاز را در برنامه ارزیابی عملکرد سال 97 سازمان غذا و دارو در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک سراسر کشور به دست