دوشنبه, 29 مهر 1398
  • ساعت : ۱۲:۱۹:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
  • کد خبر : ۷۲۰۸۰
    /  4
كشف و شناسایی كارگاه غیر مجاز تولید لبنیات

در تاریخ 98/7/13 با توجه به گزارش واصله مبنی برتهیه و فرآوری لبنیات غیر بهداشتی و کارگاه غیر مجاز واقع در کمالشهر، تیم کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی بهمراه کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب کرج به محل مراجعه و مشاهده شد که در شرایط کاملاً غیر بهداشتی و با استفاده از مواد غیر مجاز مبادرت به تهیه انواع لبنیات می گرددکه بلافاصله صورتجلسات مربوطه تنظیم و با توجه به حساسیت موضوع تجهیزات، مواد اولیه و محصولات تولید شده در محل با رعایت مقررات قانونی جهت تعیین تکلیف توقیف و محل پلمب گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0