چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۳۱:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
  • کد خبر : ۷۲۰۹۷
انتخاب آقای دكتر زیبایی به عنوان نائب رئیس كمیته متناظر میكروبیولوژی