يکشنبه, 19 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
  • کد خبر : ۷۲۹۵۰
برگزاری هفدهمین كمیته فنی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی

شانزدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی در مورخ 98/9/5 با حضور مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی، نمایندگان هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده صنعت، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار  و   112 پرونده  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0