چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۵:۳۹:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۱۶۵۹
در خصوص فرآورده های سنتی ضماد مفاصل عرق النساء متعلق به شركت ادیب اكسیر