چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۷:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
  • کد خبر : ۷۷۶۶۲
توزیع انسولین قلمی در 40 داروخانه منتخب استان البرز از ابتدای مرداد 1399
لیست داروخانه های توزیع کننده انسولین برای دانلود در همین خبر موجود است.

معاونت غذا و دارو

اطلاعیه مدیریت نظارت بر دارو و فراورده های تحت کنترل در مورد انسولین

عنایت به کمبود مقطعی تعدادی از داروهای انسولین قلمی در کشور به علت مشکلات مرتبط با تحریم ها مدیریت دارو و مواد تحت کنترل با پایش شرایط و ساماندهی وضعیت موجود و به منظور سهولت دسترسی بیماران، جلوگیری از سردرگمی و مراجعات مکرر ایشان به داروحانه ها همچنین و مبارزه با سودجویان و سوداگران جان و ما