چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۲۴:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۷۸۶۳
لزوم الصاق برچسب اصالت برای تمام فرآورده های سلامت محور تولیدی و وارداتی