سه‌شنبه, 24 فروردين 1400
  • ساعت : ۸:۳۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۸۵۸۵۲
اطلاعیه لزوم بارگذاری اطلاعات واحدهای تولیدی در فایل اكسل

قابل توجه کلیه واحد های تولیدی غذایی و آشامیدنی

مقتضی است کلیه واحدهای تولیدی غذایی، آشامیدنی، بسته بندی، ظروف و سموم بهداشتی کرج، انبارها و شرکتهای پخش مربوطه، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی در فایل اکسل مندرج در سایت مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی اقدام و تصاویر کلیه مدارک به شکل فولدرهای جداگانه و تفکیک شده (پروانه های ساخت، ظرفیت خالی، بهره برداری بهداشتی، پروانه بهره برداری صنعت، معدن، تجارت/ جهاد کشاورزی/ مجوز صنفی و ...، مجوز افزایش اوزان و استفاده از نام تجاری، کد نهایی IRC به تفکیک دسته گروه محصولات تولیدی، مجوزهای ISO،HACCP، حلال و......) با فرمتPDF  به صورت جداگانه اسکن شده و با نام و عنوان هر پروانه یا مجوز را ذخیره نمایند. قابل توجه است فایل اکسل تکمیل شده قابل ویرایش (PDF نگردد) به انضمام اسکن مدارک درخواستی (PDF)، می بایست در قالب یک لوح فشرده حداکثر تا تاریخ 30/1/1400 به این مدیریت ارائه گردد.

ضمنا فایل اکسل مربوطه علاوه بر قرار گرفتن در این اطلاعیه، در آدرس سایت معاونت غذا و دارو - مدیریت نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی - فرم ها و فرآیند ها - فرم ها با عنوان "اطلاعات واحد های تولیدی"بارگذاری شده است.

 https://fd.abzums.ac.ir/fa-IR/fd.abzums.ac/14057/page

- دریافت فایل اکسل اطلاعات واحد های تولیدی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0