جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۱۳:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ 
  • کد خبر : ۸۹۸۹۰
پمفلت آموزشی مسمویت ها
با توجه به اهمیت مسمویت های ایجاد شده با زمینه های مختلف و نامگذاری هفته اول آبان ماه هر سال به عنوان هفته مسمویت ها با شعار " پیشگیری از مسمویت در همه گیری کرونا" و " افزایش آگاهی مانع از بروز مسمویت" پمفت زیر تهیه و جهت بهره برداری و آگاهی اطلاع رسانی می گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0